ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(Download)