วิดีโอความรู้เพื่อสุขภาพ โรคไต

 

EP1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไต

 

EP2 โรคไตเรื้อรังเเละทางเลือก

 

EP3 การล้างไตทางช่องท้อง

 

EP4 อาการผิดปกติจากการทำพีดีและการแก้ไขเบื้องต้น

 

EP5 อาหารและโภชนาการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง