ไขข้อข้องใจ: ฉีดวัคซีน “mRNA” กับความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

(พบได้ในประชากรกลุ่มใด อุบัติการณ์มากหรือไม่ มีอาการอย่างไร)

ข้อมูลโดย อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

อาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อป้องกัน COVID-19 อำเภอบางมูลนาก

 

ชีวิตวิถีใหม่ คนไทยปลอดภัยโควิด 19 

 

บอกเล่าประสบการณ์โควิด 19 - การตอบสนองของประเทศไทย 

 

 

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา 

 

 

 เพลง ขอบคุณ อสม._Katikala Company Official 

 

 มาตรการกระทรวงสาธารณสุขหยุดความเสี่ยงโควิด19

  

 

เจ้าจุก 

"เจ้าจุก" หนึ่งในผลงานที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ Tacga จัดทำ Animation และ Comic

รณรงค์เรื่อง Covid 19

 

 

"เธอผู้ไม่แพ้" (รวมศิลปิน)

  บทเพลงพิเศษ รวมกำลังใจจาก 19 ศิลปินในคอนเสิร์ต "MUSICAL FROM HOME"

 

 

MV ถูๆ บิดๆ พิชิตไวรัส [covid-19] โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

  

 กอดลม - อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บรรเลงขลุ่ย [Official MV] Edit version

 

 

เพราะว่าเลือกแล้ว - ก้อง ห้วยไร่ [ บทเพลงพิเศษ ]

 

บทเพลง “เรามีเรา” โดยตัวแทนชาวศิริราช

 

การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19