ภาวะลองโควิด

 

( Long covid-19 )

 

Long COVID symptom 00001

Long COVID symptom 00002