ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

( ก่อนเข้ารับบริการ , วันที่เข้ารับการฉีด , หลังฉีดวัคซีน )

 

*** ก่อนเข้ารับบริการ ***

vaccine before

 

 ***วันที่เข้ารับการฉีด***

vaccine process

 

***หลังฉีดวัคซีน***

vaccine after

 

 DMHTT

 

ไขข้อข้องใจ

อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้

SE&Allergy 001

SE&Allergy 002

SE&Allergy 003

SE&Allergy 004

SE&Allergy 005

SE&Allergy 006

data cer error

YesNoCovid 0001

YesNoCovid 0002

YesNoCovid 0003

YesNoCovid 0004

YesNoCovid 0005

YesNoCovid 0006

YesNoCovid 0007

YesNoCovid 0008

 

SE&Allergy 007

vaccine coffee

 

SE&Allergy 008

SE&Allergy 009

SE&Allergy 010

vaccine para

vaccine bone marrow atrophy

vaccine cancer

vaccine obesity

SE&Allergy 011

 

covid influenza

vaccine rabie

vaccine DM

vaccine BP

vaccine elder

vaccine preg

vaccine psychiatry

 vaccine women

 

covid ISRR

sediment vaccine