การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

 

ดาวน์โหลด คำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรม /

จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน (คลิ๊ก)

Event Request Form