ประหยัดน้ำ  ประหยัดไฟ

Intro  C  Am G7 C / Dm  Am  Dm Am /G7 C

                     C               Am               G7                      C                Dm             Am      Dm              Am

*** ประหยัดน้ำ   ประหยัดไฟ  ทุกคนทำได้  ง่ายดายจำให้ดี            น้ำไฟมีใช้ทุกวันนี้     น้ำไฟมีใช้ทุกวันนี้

                      G7                       C

         ก็เพราะเรามี  สำนึกดีต่อสังคม

C             Am               G7                      C                 Am                                      C                              Am

น้ำที่ว่าเป็นสิน   ทรัพย์ในดินมีกินอย่างมากมาย   ทุกชนชาติภาษาที่ยิ่งใหญ่  ทุกหย่อมหญ้า สัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่

                  G7                C

ใช้น้ำเป็นปัจจัย   ไฟฟ้าให้ชีวีต

C               Am           G7                     C               Am                                 C

น้ำที่หยดจากฟ้า  หลั่งรดมาภูเขาป่าทั่วธานี  โดนโค่นตัดอีกทั้งบุกรุกที่  โดนโค่นตัดรีสอร์ทบุกรุกที่

                     G7                   C

เหยียดหยามย่ำยี  แม่ธรณีจึงพิโรธ

Intro    C  Am G7 C / Dm  Am  Dm Am/G7 C

ซ้ำ  ***

      C              Am                   G7                  C                 Em         Am             C                      F

อนาคตของลูกหลาน  เป็นสิ่งสำคัญเราท่านรู้กันดี  หากหมดน้ำไฟฟ้าก็ไม่มี  หากน้ำหมดแสงสว่างก็ไม่มี

                    G                    C

น้ำที่หยดคราวนี้  คงหยดที่ 2 ตา

                            C                Am                G7                    C                 Dm           Am      G7             F

ประหยัดน้ำ   ประหยัดไฟ  ทุกคนทำได้  ง่ายดายจำให้ดี            น้ำไฟมีใช้ทุกวันนี้     น้ำไฟมีใช้ทุกวันนี้

                                    G                    C

ช่วยกันเถิดน้องพี่  คืนคนดีสู่สังคม

..........................................................................................................................

ผู้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง : นาย รุ่งพันธุ์ กลมดวง    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : นส.ยุพดี จันทร์แช่ม       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
                                    : นายพงศ์วิทย์ สนองบุญ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

12194157 1177578642255736 960088886 o

12197214 1177578432255757 2074735387 o