เพลง  ถนนสายคุณธรรม

 

Intro  G  Em  Am  D /   G/Bm/Em   Am  D  G/ D

     G         Em            Am         D

เมตตา  เสียสละ  รับผิดชอบ  ต่อสังคม  

         G        Bm         Em            Am         D             G/ D

ยึดมั่นใน  อัตลักษณ์ ให้มั่นคง  ด้วยเมตตา  เสียสละ  รับผิดชอบ 

             G     Em     G                     D    G/Bm/Em          Am         D      G

            เดินมาถึง  ก้าวหนึ่งแห่งการพัฒนา  พี่น้องข้า  จงนำพาสู่องค์กรคุณธรรม

 C             D     G     Am          D        G     C      D     G    Am        D        G

ทำไมต้องคุณธรรม  ทำไมต้องคุณนั้นทำ  ทางเดินที่คุณเลือกทำ  นำทางสู่สังคมธรรม

C              D     G     Am          D        G     C      D     G    Am        D        G

ทำไมต้องคุณธรรม  ทำไมต้องคุณนั้นทำ  ทางเดินที่คุณเลือกทำ  นำทางสู่สัจธรรม

Intro  G  Em  Am  D /   G/Bm/Em   Am  D  G/ D

      G       Em           Am           D 

เมตตา  เสียสละ  รับผิดชอบ  ต่อสังคม  

         G       Bm          Em           Am        D             G/ D

ยึดมั่นใน  อัตลักษณ์ ให้มั่นคง  ด้วยเมตตา  เสียสละ  รับผิดชอบ 

      G    Em     G                       D    G/Bm/Em                       Am         D      G

ก้าวต่อไป  ก้าวใหม่แห่งการค้นหา  นาคราชนั้นหนา  ปลูกศรัทธาชาวประชาด้วยคุณธรรม

C             D     G     Am          D        G     C      D     G    Am        D        G

ทำไมต้องคุณธรรม  ทำไมต้องคุณนั้นทำ  ทางเดินที่คุณเลือกทำ  นำทางสู่สังคมธรรม

C             D     G     Am          D        G     C      D     G    Am        D        G

ทำไมต้องคุณธรรม  ทำไมต้องคุณนั้นทำ  ทางเดินที่คุณเลือกทำ  นำทางสู่สัจธรรม

                                                      C          D          G               Am        D        G

ทางเดินที่คุณเลือกทำ..............เป็นทางแห่งสัจธรรม

...........................................................................................................

ผู้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง : นาย รุ่งพันธุ์ กลมดวง    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : นส.ยุพดี จันทร์แช่ม       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
                                    : นายพงศ์วิทย์ สนองบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์